تبلیغات
خاندان آیت اللهی (یزدی) - اطلاعیه 1
8 فروردین 89

اطلاعیه 1

   نوشته شده توسط: سعید    نوع مطلب :اطلاعیه  ،

***بسیار مهم ***

سلام

نام های خانوادگی که در زیر آمده در شجره نامه خاندان ایت اللهی یزدی به عنوان خویشاوندان نسبی و سببی آورده شده است افرادی که اسامی انها در زیر آمده اگر اطلاعاتی مبنی بر خویشاوندی با این فامیل دارند حتما با مدیر تماس بگیرند که طی یک سری تحقیق و کامل کردن نسب آنها اسامیشان وارد شجره نامه گردد .

 

الف

 

آئینی

آتشی

آجیل چی

آذری فرد

آزاد مرد

آسائی

آقاخانی

آقائی فیروز آبادی

آیت الله

آیت اللهی

آیتی

ابوصالحی

 اخلاقی

اخوان

اخوان دستمال چی

اخوان صابری

ارتفاعی

اردکانی

ارم

استیری

اسلامی

اسلامیه مهرجردی

اشتری مهرجردی

اصلانی

افخمی

افشار

افضلی

اقبالی میبدی

اقطاعی

اکبر زاده

اکبری

الداغی

امام زاده ای 

امام زاده جعفری

امامیان

امامی میبدی

امتیازی

امیر علوی

امینی

انصاری

اولادی امام زاده

ایزدی

 

ب

 

بادامی

باروت کوب زاده

باغستانی

باغشاهی هدشی

باغ علیشاهی هدشی

باقری شورکی

بحری

برجیان

برخوردار پور

برخورداری

برهمند

بصیریان

بقائیان

بکاء

بنی هاشمی

بهادرمقدم

بهداد

بهره ور

بهشتی

بی نظیر

 

پ

 

پرورش

پسته ای

پورطاهری

پورمسجدی

پورمیر افضلی

پویا

پهلوان پور

 

ت

 

ترکی عقدائی

تقوی نصر آبادی

تمدن دوست

توفیقی

توکلی

توکلی فیروز آیادی

تهرانیان

 

ث

 

ثابتی

 

ادامه در اطلاعیه بعد از ج تا ی